Ozan Atıcı
inşaat mühendisi
Bengi Atak
yüksek inşaat mühendisi
Necati Atıcı
yüksek inşaat mühendisi